The Heartless

Velkommen til The Heartless

A blog for your campaign

Vi spiller når vi kan og her vil jeg løbende opdaterer med de vigtigste ting der skete i løbet af spillet.

Spillet starter i byen Whitehill. Whitehill ligger, som navnet antyder, på en bakke, med udsigt over de omkringliggende marker og skove. Det kræver flere dages rejse, igennem utilregneligt land før man ankommer til andet end flækker og landsbyer. Den nærmeste store by er havnebyen High Harbor, der med adgang til havet er blevet centrum for meget handel og gennemrejsen. 

Hovedstaden, Hornkeep, er godt tre ugers rejsen mod nord som kraven flyver, rejsen dertil går igennem bjergpasset Umgol'drok og enorme skove, der skjuler hemmeligheder fra da verden var ung. 

I Hornkeep sidder kejseren med hans hof og styrer Vallenaar emperiet, det største emperie i den kendte verden. Kejser Vallenaar er en retfærdig og respekteret leder, der har betvunget kirkerne såvel som emperiets fjender. Emperiet strækker sig nu, efter utallige successfulde krige, fra de kolde bjerge og urskove i nord til de hede ørkener i syd og til det uendelige hav i øst. 

Men emperiet er stort og fjender, røvere og ondskab findes alle steder både skjult og ude i det åbne.  

Comments

klejs18 klejs18

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.